VC Blijham

de leukste Volleybalvereniging van Blijham!

NIEUWS

Wijziging indeling damesteams

Bij de damesafdeling zijn wat wijzigingen geweest aan het begin van het seizoen. Er is jeugd doorgestroomd en de samenstelling is aardig veranderd. Maar terwijl we aan het begin van het seizoen nog in dubio stonden of we met 4 teams de competitie in konden, is door verschillende redenen zoveel uitval, dat er medio november noodgedwongen een team uit de competitie terug getrokken moest worden. Helaas waren er geen andere mogelijkheden. Er is een nieuwe teamindeling gemaakt en de trainingstijden zijn aangepast. Met z'n allen zetten we de schouders eronder om gezamenlijk met veel plezier en inzet de rest van het seizoen te volleyballen.

Vacatures

Heb je interesse in één van de vacatures? Neem contact met het bestuur op via secretaressevcb@live.nl

 1. Wedstrijdsecretariaat: Vanaf 1 januari 2017 heeft Bas Hartog de functie van wedstrijdsecretaris tijdelijk op zich genomen. Ondanks meerdere pogingen om een vervanger te zoeken, heeft tot op heden niemand zich gemeld. We zijn als bestuur op zoek naar vervanging. De taken zullen toch onder de leden verdeeld moeten worden.

Taken: Tijdsbesteding, ongeveer 2 tot 3 uur per week, zelf in te delen.

 • De scheidsrechters en zaalwacht voorzien tablet (DWF)
 • Uitslagen invoeren
 • Aanspreekpunt voor oefen-,ingelaste-,afgelaste wedstrijden
 • De sporthal voorzien van info betreffende de wedstrijden
 • Contact KNVB betreffende het verloop van de competitie
 • Indeling zaal en opgave team bij de nevobo, samen met t.c. en bestuur
 • Bestuurvergaderingen bijwonen (+/- 3 per seizoen)

2. Leden Technische Commissie: In de technische commissie is alleen Janet Renken overgebleven, dat is nauwelijks te doen. Daarom zijn we ook op zoek naar iemand die de TC komt versterken. De technische commissie als orgaan komt ieder kwartaal bij elkaar om onderstaande punten te bespreken, taakverdeling uiteraard onderling te bepalen. Van de bijeenkomsten wordt schriftelijk verslag gedaan aan het bestuur.

Taken:

 • Een afgevaardigde van de TC is bestuurslid en woont de bestuursvergadering bij (6 wekelijks)
 • Regelmatig contact (1x per kwartaal) met trainers aangaande: team samenstelling, verbeterpunten etc., wensen m.b.t opleiding e.v.t. bijscholing trainers en overige voorkomende zaken aangaande trainers.
 • Regelmatig contact (1x per kwartaal) met aanvoerders en/of coaches, aangaande: verloop competitie, punten aangaande training, unten aangaande teamsamenstelling en overige voorkomende zaken binnen teams.
 • Indeling van de competitie teams (en de communicatie hiervan richting de leden in overleg met het bestuur van de vereniging) naar aanleiding van overleg met trainers en coaches.

 3. Voorzitter: Per 1 januari 2018 zal Sylvia Fokkens stoppen met haar voorzitterschap bij de VCB.     Daarom zijn we op zoek naar een opvolger/opvolgster om haar rol over te nemen.

NIEUW: Rooster scheidsrechters seizoen 2017-2018

Het fluitschema voor dit seizoen is inmiddels een aantal keren gewijzigd. Hier vindt je de laatst gewijzigde versie (14/11/2017). 

Bekijk hier het fluitschema

Iedereen moet 2 of 3 keer fluiten over het hele seizoen. Alleen voor de wedstrijden van dames 1 en heren 1 (beide 2e klasse) zijn 2 scheidsrechters ingevuld. Hiervoor dien je fluitcode V4 te hebben. Binnen je team kun je afspraken maken om altijd samen te fluiten, de vereniging regelt dit niet. Mocht je de ingeplande datum niet kunnen fluiten dan kun je ruilen met iemand binnen je eigen team. 

Voor alle wijzigingen geldt: tijdig Jan Koning informeren!

Voor sommige wedstrijden kun je soms ingedeeld zijn als 2e scheidsrechter in verband met bepaalde omstandigheden (leerproces of onderlinge afspraak die zijn gemaakt met de scheidsrechter coördinator).

De Zaalwacht taken zijn zoveel mogelijk ingedeeld bij leden die de betreffende dag al aanwezig zijn, bekijk de taken van de zaalwacht hier: zaalwacht taken

Ouders vs Jeugd - in beeld

Op dinsdag 24 oktober werd er door de jeugdleden gevolleybald tegen de ouders. Een leuke, gezellige maar zeker ook fanatieke avond. Het was zo geslaagd dat er al plannen zijn voor een avond revanche! Bekijk hier de foto's!

Wijzigingen wedstrijdregels scheidsrechter 

Vanaf dit seizoen is Jan Koning scheidsrechter coördinator. Jan heeft voor iedereen de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. Bekijk ze hier! 

GEZOCHT MET SPOED: Wedstrijdsecretaris 

De vereniging is met spoed op zoek naar een nieuwe wedstrijdsecretaris, helaas heeft niemand zich aangemeld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Vragen mbt wedstrijdwijzigingen kunnen tijdelijk bij Bas Hartog gesteld worden. Taken zijn o.a. het invoeren van uitslagen in het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF), aanspreekpunt voor wedstrijden en oefenwedstrijden. Sporthal voorzien van wedstrijdschema, Nevobo informatie aangaande competitie, indeling zaal en opgave competitie teams samen met t.c. en bestuur, Bestuurvergaderingen bijwonen ( +/- 3 per seizoen). Tijdsbesteding, ongeveer 2 tot 3 uur per week zelf in te delen. Neem contact op met secretaressevcb@live.nl indien je geïnteresseerd bent.

Vragen mbt wedstrijdwijzigingen kunnen tijdelijk bij Bas Hartog gesteld worden. 

Activiteiten programma en organisatie 2017-2018

Activiteit

Maand

2017

Zomer afsluiting BBQ

juni

Heren 1

Jeugdkamp

Juni / Juli

Dames 3

Banketstaven actie

november

Bestuur

Kersttoernooi

december

Bestuur

Feestavond 

Maart

Dames 2

MZVT

mei

Dames1/Heren2

Ledenpas

Met ingang van seizoen 2015-2016 ontvangen alle leden van VCB een ledenpas. Hiermee kun je gebruik maken van leuke kortingen van onze sponsoren. Lees verder op de pagina ledeninfo.